Κυκλοφόρησε το 39ο τέυχος του περιοδικού Dark Nights

Κυκλοφόρησε το 39ο τεύχος του αγγλικού εξεγερτικού περιοδικού Dark Nights. Στο εσωτερικό του υπάρχουν γράμματα αναρχικών αιχμαλώτων, ενημερώσεις, επιθετικές αναρχικές αναλύσεις, χρονολόγιο άμεσων δράσεων κ.α.

PDF

39

Source: 325

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*