Αφίσα αλληλεγγύης στην Tamara Sol

Αφίσα αλληλεγγύης στην Tamara Sol.

Ιούλιος 2014, Χιλή.

tamarasolalakalle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*