Αναρχομηδενιστική και αντι-πολιτισμική αφίσα

Αναρχομηδενιστική και αντι-πολιτισμική αφίσα από “Απολίτιστοι στο Περιθώριο”.

Αγγλία, Μάρτιος 2015

fires-on-the-horizon1-711x1024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*