Γαλλία: Απελευθέρωση πουλιών και καταστροφή εκτροφείων (Αλσατία, Απρίλιος 2015)

Δύο εκτροφεία φασιανών καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετασχηματιστών, διότι τα κλουβιά ήταν ηλεκτροφόρα. Όλα τα πουλιά απελευθερώθηκαν, περίπου 30-40 ζώα. Μετά από αυτήν τη δράση, καταστρέψαμε μια παγίδα για κοράκια στο ίδιο δάσος. Όλες οι ενέργειες έγιναν στην Αλσατία, στη Γαλλία. Συγγνώμη εκ των προτέρων για την κακή ποιότητα των φωτογραφιών.

———

Μετάφραση: Inter Arma

Πηγή: Bite Back

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*