Ιταλία: “Αναρχισμός και Κριτική του Υπάρχοντος” του Benedetto Gallucci

eeeeeeeeeeee

Σε ένα ιστορικό πλαίσιο όπως αυτό μέσα στο οποίο ζούμε σήμερα (την κατάρρευση ιδεολογικών δογμάτων, θεσμικών βεβαιοτήτων κλπ.) είναι γεγονός πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τον αναρχισμό και να λαμβάνουν υπόψιν τους τις ελευθεριακές ιδέες.

Οι αναρχικές ομάδες και κύκλοι και οι ελευθεριακές συλλογικότητες μεγαλώνουν.

Σε αυτό το σημείο, νομίζω πως δε θα ήταν άκαιρο να μιλήσω για τη διαφορά μεταξύ της συντροφικής ατομικότητας που ανακαλύπτει την αναρχική επίγνωση και γι’αυτό ξεκινά να διαχέει τις αναρχικές ιδέες και τον κλασικό αγωνιστή μιας πολιτικής οργάνωσης. Ως αναρχικοί, επικεντρωνόμαστε στην κριτική της πραγματικότητας που μας περιβάλλει, αλλά δεν ξεχνούμε να κρατάμε χρόνο για αυτο-κριτική, της οποίας ο ρόλος είναι να μας βοηθά να κρατάμε τα πόδια σταθερά στο έδαφος. Αλλά, μεταξύ των πολιτικών αγωνιστών σήμερα λείπει η αυτο-κριτική, πράγμα που τους οδηγεί στο να τοποθετούν τον εαυτό τους σε ένα βάθρο αλαζονείας. Με την αυτο-κριτική εννοώ την ατομική διαδικασία αυτο-ανάλυσης, η οποία είναι κομμάτι της ζωής κάθε ελευθεριακού, μέσω της οποίας αμφισβητείται διαρκώς ο τρόπος σκέψης, δράσης, ομιλίας και δημιουργίας σχέσεων με τους άλλους.

Δεν είναι θέμα απλής εξέτασης του χαρακτήρα και του ταπεραμέντου κάποιου. Είναι θέμα ξεριζώματος όλων των σκατών που η εξουσία και η εκκλησία (καθώς και η τωρινή καθημερινή καταναλωτική κοινωνία) παραχώνουν μέσα μας από τη στιγμή της γέννησής μας. Συγκεκριμένοι εσωτερικοί μηχανισμοί οι οποίοι μας έχουν διαμορφώσει από την πιο τρυφερή ηλικία είναι δύσκολο να καταστραφούν, ακόμα και αν κάποιος έχει τη διαύγεια να αναγνωρίσει πως έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις ελευθεριακές αρχές. Κανείς τείνει πάντα να σκέφτεται “στο κάτω-κάτω, έτσι είμαι”… Είναι ασφαλές να πει κανείς πως είναι λίγο εξευτελιστικό το να ανακαλύπτει ανθρώπους που μιλούν για αυτο-καθορισμό, αναρχία και επανάσταση, αλλά είναι εντελώς ανίκανοι να πραγματοποιήσουν μια εσωτερική επανάσταση, η οποία είναι απαραίτητη για την καταστροφή της εξουσιαστικής λογικής σε όποια μορφή αυτή εκδηλώνεται.

Για κάθε συλλογικό εγχείρημα και απελευθέρωση, είναι απαραίτητο ένα ατομικό ταξίδι κατανόησης των αναρχικών ιδεών, ένα εγχείρημα το οποίο είναι αδιαχώριστο από την εις βάθος κριτική στα παθογόνα μικρόβια της εξουσίας που υπάρχουν μέσα στον καθένα μας.

(απόσπασμα από το έντυπο CANE NERO)

———

Μετάφραση:Inter Arma

Πηγή: Machorka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*