Όροι δημοσίευσης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

  • Υλικό και ειδήσεις από όλες τις τάσεις και τις αντιλήψεις της νέας και ευρύτερα επιθετικής αναρχίας.
  • Αναλήψεις ευθύνης που είτε έχουν δημοσιευτεί πρώτα αλλού είτε έχουν σταλεί σε εμάς.
  • Υλικό για αιχμάλωτους πολέμου που είτε έχουμε πολιτική συγγένεια είτε σεβόμαστε τις επιλογές τους.
  • Αρχειακό υλικό που προωθεί τη διαλεκτική και την εξέλιξη της ατομικής σκέψης.

ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

  • Υλικό με ρατσιστικό, σεξιστικό, ομοφοβικό ή σπισιστικό περιεχόμενο.
  • Υλικό οργανώσεων, ομάδων και σχηματισμών με συνδικαλιστικό, εργατίστικο ή κομμουνιστικό χαρακτήρα.
  • Υλικό από καθεστωτικά μέσα και από μέσα που είναι εχθρικά απέναντι στο χώρο της νέας αναρχίας.
  • Υλικό που έρχεται σε αντίθεση με τη φύση του εγχειρήματος.

Σε κάθε ενδεχόμενο, κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά.

Δεν επιθυμούμε να αναδημοσιεύονται στο athens.indymedia κείμενα, μεταφράσεις και ενημερώσεις του εγχειρήματος.

Inter Arma

Comments are closed.